Burundi Rama Ngozi

 • Producent
 • 120+ vrouwelijke koffieproducenten
 • Koffiebranderij
 • Fascino coffee
 • Regio
 • Burundi
 • Variëteit
 • Red Bourbon
 • Hoogte
 • 1700 m.
 • Zending
 • Januari 2024

Enkele jaren geleden begon Marie-Annonciate andere vrouwen in haar gemeenschap (in de buurt van het wasstation van Mubuga) te mobiliseren om zich te verenigen. In Burundi is het vrouwen verboden om land te bezitten vanwege patrilineaire erfwetten. Vrouwelijke activisten zijn hard aan het werk om te pleiten voor verandering in de regering en in de wet. Helaas blijven patriarchale gebruiken domineren, vooral op het platteland, waar ze de meeste vrouwen uitsluiten van het bezitten van eigen land.

Marie-Annonciate wist echter dat verandering zowel van het volk als van de regering komt. Haar visie en gedrevenheid kregen al vroeg de steun van de Kahawatu Foundation. De groep kreeg ook steun van Greenco, een bedrijf dat toezicht houdt op wasstations in Burundi.
Kahawatu en Greenco ondersteunden het aanvraagproces van de groep. De vrouwen lobbyden enkele jaren bij de regering, maar konden uiteindelijk niet de rechten van hun leden veiligstellen om als vrouw land te bezitten.

Maar zelfs toen de ene deur sloot, ging er een andere deur open, en daar eindigde het verhaal niet. Verschillende individuen merkten de vastberadenheid van de Rama-groep op in hun strijd voor landrechten. Uiteindelijk verhuurde een lid van de lokale gemeenschap hun land aan de groep.

Toen de tijd eindelijk aanbrak om hun eigen land te bezitten en te exploiteren, waren de vrouwen van de groep goed voorbereid om onmiddellijk met landbouw te beginnen. En hun harde werk wierp zijn vruchten af. Ze pasten met succes goede landbouwpraktijken toe op zowel individuele als gemeenschappelijke boerderijen. De leden haalden een gemiddelde productiestijging van 0,7 kg per boom naar 2 kg per boom.

De vrouwenvereniging Rama produceerde haar eerste oogst in 2017. Voor hun eerste oogst besteedden ze twee jaar aan het voorbereiden van het land en legden ze een modelplantage aan met gezonde bomen. Naast koffie verbouwen de leden-boeren ook bonen, groenten en aardappelen en houden ze vee aan om organische mest voor de boerderijen te produceren.

Verwacht smaken van bruine suiker, abrikozen, rode druiven, pruimen en grapefruit

Koffie gebrand door Fascino coffee