Privacyverklaring
Roast/Specialty Cups 

Jouw privacy is belangrijk voor ons. We gebruiken jouw persoonsgegevens uitsluitend om onze producten en diensten aan je te leveren en om je te informeren over onze producten en diensten, voor zover je hiertoe toestemming hebt verleend. We hechten veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen wanneer je van onze producten en diensten gebruikmaakt, waarom we deze gegevens nodig hebben en hoe we deze gebruiken.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

We hebben bepaalde persoonsgegevens nodig om je maandelijks de koffiepakketten te kunnen versturen. Deze gegevens verzamelen we uit je eigen aanmelding en administratie. Daarnaast ontvangen we bepaalde persoonsgegevens indirect via jouw apparaten, door de interactie met onze website (via cookies). Hierdoor kunnen we onze producten personaliseren en verbeteren.

Wanneer je bij Roast/Specialty Cups een abonnement afneemt of op andere wijze van onze diensten gebruikmaakt, verwerken we de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam ontvanger;
 • Aanhef (Dhr./Mevr.);
 • Je abonnementskeuze;
 • Startmaand van het abonnement;
 • Eindmaand/duur van het abonnement;
 • Gever van het abonnement;
 • E-mailadres;
 • Je mobiele nummer (indien van toepassing);
 • Je woonadres;
 • Betaal- en factureringsinformatie, zoals bankrekeningnummer;
 • Bedrijfsnaam (indien van toepassing);
 • Tekst voor bij cadeauzendingen (indien van toepassing).

Roast/Specialty Cups verzamelt en verwerkt alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld.

Cookies en soortgelijke technologie

Bij gebruik van onze online diensten verzamelen we gegevens via cookies en soortgelijke

technologieën (bijv. web- beacons, tags en apparaat identificatiemiddelen). Cookies zijn tekstbestanden die op je apparaat worden geplaatst om standaard internet log-informatie en informatie over bezoekersgedrag te verzamelen en te analyseren. Deze informatie wordt gebruikt om het bezoekersgedrag op de website te evalueren en statistische rapporten over online-activiteiten op te stellen. 

Hoe gebruiken we je persoonsgegevens?

We gebruiken je persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, en waar van toepassing, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. We gebruiken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Versturen van de koffiepakketten, ondersteuning bij onze klantenservice, klantcontact en communicatie via verschillende platformen (wij gebruiken e-mail, Whatsapp Facebook, Twitter en Instagram als plaatsen waarop je contact met ons kunt hebben), vragen omtrent betalingen.

Met wie delen we je persoonsgegevens?

We delen je persoonsgegevens in hoge uitzondering met derden:

 • In gevallen waarin je ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om dit te doen;
 • Om in voorkomend geval onze overeenkomst met jou te handhaven. Wanneer je bijvoorbeeld niet voor je abonnement hebt betaald, kunnen we jouw informatie met een incassobureau delen; – Om onze rechten naar derden toe af te dwingen of onszelf te verdedigen tegen vorderingen of beweringen van derden;

Waar worden je persoonsgegevens verwerkt?

Voor hosting en onderhoud worden je persoonsgegevens opgeslagen in de Europese Unie. Je persoonsgegevens worden verwerkt door ons in Nederland. 

We bewaren je persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist.

Indien je je abonnement opzegt, markeren we deze in onze database als ‘inactief’. In dat geval maken we niet langer actief gebruik van je accountinformatie bijvoorbeeld om je over onze producten en diensten te informeren. Je account wordt dan gearchiveerd zodat je het op ieder gewenst moment weer kunt heractiveren, mocht je in de toekomst opnieuw van onze diensten gebruik willen maken. Indien je jouw account wilt opzeggen, kan je contact met ons opnemen. Na opzegging verwijderen we jouw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging, maar met uitzondering van de informatie die we wettelijk verplicht zijn te bewaren. Wij zijn bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren.

Als je een kopie van je persoonsgegevens wilt dan kun je contact met ons opnemen via e-mail (info@roast.nl). We reageren binnen 30 dagen na ontvangst van dergelijke verzoeken.

Wettelijke grondslag voor gegevensverwerking

We verzamelen en verwerken je persoonsgegevens uitsluitend wanneer wij hiervoor een wettelijke grondslag hebben. De volgende grondslagen zijn van toepassing: – De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van uw overeenkomst;

 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen, bijvoorbeeld i) voor het kunnen uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten; ii) ten behoeve van bepaalde vormen van direct marketing en profiling; iii) ter archivering van informatie over jouw account zodat je dit op een later tijdstip kunt heractiveren; iii) om fraude of misbruik van onze diensten op te sporen of te voorkomen; of iv) ten behoeve van de beveiliging van ons netwerk en systemen;
 • De verwerking is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen, zoals de bewaarplicht voor administratieve gegevens of om bepaalde informatie na een politiebevel te delen voor strafrechtelijk onderzoek;

Vragen en klachten

Indien je vragen hebt over de wijze waarop we je persoonsgegevens gebruiken, kun je contact met ons opnemen via e-mail (info@roast.nl). 

Ben je van mening dat een probleem niet afdoende is geadresseerd, heb je ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.