De golven uitgelegd

Als Roast-abonnee stimuleer jij dat koffieboeren kwaliteitskoffie leveren voor een eerlijke prijs. Jij bent daarmee onderdeel van de Derde Golf (Third Wave). Hoe zien de andere waves eruit?

De “First Wave”
In de eerste golf werd de prijs en de handel in koffie grotendeels bepaald door de inkopers. Koffieboeren krijgen een vaste prijs voor hun koffie, vaak zelfs ongeacht de kwaliteit en herkomst. De productie van koffie wordt in grote hoeveelheden, dikwijls gemengd, naar inkooplanden vervoerd. De koffiedrinker heeft geen idee van welke plantage de koffie vandaan komt.

De “Second Wave”
In de jaren ’60 en ’70 ontstond er een focus op de verbetering van de kwaliteit van koffie. Grotere ketens, zoals Starbucks, richtten zich meer op de kwaliteit van de boon en inzicht in herkomst. Daarnaast ging er meer aandacht naar het bereiden van de koffie. Ook gaven zij een betere prijs voor de koffie dan destijds gewoon was.

De “Third Wave”
Voor veel liefhebbers is de tweede golf niet genoeg. Zij starten hun eigen koffiebranderij en overbruggen de kloof tussen koffiedrinker en koffieboer door de koffie veelal direct in te kopen (direct trade). Zij weten zo precies waar de koffie is verbouwd en gaan ambachtelijker met de koffie om. Leveren de koffieboeren goede kwaliteitskoffie, dan krijgen zij daarvoor een veel hogere prijs dan de wereldmarktprijs. Hun inzet wordt zo eerlijk beloond en zij zijn weer met recht trots op hun product. Een prachtige ontwikkeling waar we als Roast graag deel van uit maken.